KOKOUKSET

Kennelkerhon sääntömääräiset kokoukset pidetään loka- ja helmikuussa. Kokouksen lopullinen päivämäärä ilmoitetaan jäsenkirjeessä